Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Ιδιαίτερη ορθογραφία σε "ιδιαίτερο" "μέρος"Δημόσια ουρητήρια Η.Σ.Α.Π., τερματικός σταθμός Πειραιώς, 2/11/'017


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου