Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Ο αριθμός πινακίδος οχήματος καθομοιάζει προέλευσιν πατρώαν να δηλοί*Οδός Σβατοβίτσκα, Πράγα, Τσεχία, 17/6/'016

*εκ νομού Λακωνίας / βλ. και εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου