Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Αν κκκαι δεν έγχω πχχιεί παλρά μόννννο τλία δριπλά λουΐσκυ!Οδός Αν. Τσόχα, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 14/7/'020


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου