Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

Τέχνη των Αβορίγινων στο Μπίστι (με θεματολογία εύλογη, περί της περιβαλλούσης θαλάσσης) - ΙΧερσόνησος Μπίστι, Ερμιόνη, Αργολίδα, 7/6/'020
βλ. και εδώ και εδώ και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου