Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Καρδιά στο πεζοβρώμιο

 

Συμβολή οδών Π. Κυριακού & Α. Τσόχα, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 22/1/'021
βλ. και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου