Σάββατο 24 Απριλίου 2021

Χρωμομπάλλες


Οδός Τροίας, Κυψέλη, Αθήνα, 3/4/'021
βλ. και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου