Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

Αυθαίρετο συμπέρασμα (εκτός αν μου διαφεύγει κάτι)...

 

Οδός Τζωρτζ, πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα, 29/5/'021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου