Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Οδός Ρεκλάμας (θα έπρεπε να λέγεται)...

 

Οδός Σταμούλη, Καρδίτσα, Θεσσαλία, 11/6/'021


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου