Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Πώς μπορεί το πέρασμα μιας γέφυρας να έχει επιπτώσεις στη σεξουαλική σου υγεία

 

Γέφυρα Ντε Κίρικο, πλησίον Σ.Σ. Μηλέων, Πήλιο, 22/9/'021
Η λήψη και παροχή του θέματος, ετοίμου προς χρήση, μετά τίτλου, "κομπλέ", έγινε από τον καλότατον και παλαιότατον φίλον (παλιόφιλον) Κ.Τ. Το Ιστολόγιο έκανε ελαφρότατες συντακτικές - ορθογραφικές παρεμβάσεις και ευχαριστεί δια μίαν εισέτι φοράν. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου