Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Εν μέσω λίθων κέραμοι, ευτάκτως ερριμμένοι...

Ερείπια αρχαίας Στυμφάλου, άνωθεν Στυμφαλίας λίμνης, Κορινθία, 7/11/΄021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου